Æskulýðsnefnd hefur yfirumsjón með öllu barna-, unglinga- og ungmennastarfi, sér um fræðslu í hestamennsku og skipuleggur markvissa útreiðatúra. Nefndin stuðlar einnig að því að taka þátt í sameiginlegum mótum og skemmtunum æskulýðsnefnda og stendur fyrir skemmtunum fyrir börn og unglinga á borð við jólaball og aðra viðburði. Nefndin starfar í góðu samráði við foreldraráð.

Netfang nefndarinnar: aeskulydsnefnd@sorli.is

Æskulýðsnefnd, starfsárið 2019-2020

  • Dagbjört Hulda Guðbjörnsdóttir, formaður
  • Elín M. Magnúsdóttir, gjaldkeri
  • Svanbjörg Vilbergsdóttir, ritari
  • Jóhanna Ólafsdóttir
  • Hjördís Emma Magnúsdóttir
  • Guðmundur Tryggvason
  • Ragnhildur Benediktsdóttir
  • Freyja Aðalsteinsdóttir

 

Starfslýsing fyrir Æskulýðsnefnd samþykkt 2009

1. Æskulýðsnefnd skal skipuð sjö mönnum; þar af þremur fullorðnum og fjórum úr hópi æskunnar.
2. Nefndin skal kjósa sér gjaldkera úr hópi fullorðinna og ritara.
3. Nefndinni er ætlað það verkefni að hafa yfirumsjón með öllu barna-, unglinga- og ungmennastarfi. Æskilegt er að skipuleggja það tímanlega, miða ber við hálfan til einn mánuð eftir aðalfund.
Af einstökum verkefnum skulu þessi talin:
Sjá um fræðslu í hestamennsku, t.d. með námskeiðum, sem byggð eru upp í lengri tíma fyrir vana og byrjendur, og með fræðslufundum um ýmis málefni tengd hestinum.
Fara í markvissa útreiðatúra og heimsækja önnur félög.
Stuðla að því að taka þátt í sameiginlegum mótum og skemmtunum æskulýðsnefnda.
Ferðalag, dagsferð eða með gistingu.
Æskulýðsdagur í formi léttrar keppni.
4. Nefndin skal stefna að því að afla fjár til starfsemi sinnar, t.d. með jólaballi, flugeldasölu og innheimtu félagsgjalda. Að því skal stefnt að þær tekjur, sem nefndin aflar sjálf, skuli vera henni til ráðstöfunar.
5. Í upphafi starfsárs geri nefndin rekstraráætlun og sendi stjórn félagsins til samþykktar og hún skal hafa skilað reikningshaldi til gjaldkera félagsins einum mánuði fyrir aðalfund.
6. Fundargerð skal rituð á hverjum fundi og lesin á næsta fundi. 

 

 

Starfslýsing fyrir Foreldraráð samþ. 2009

1. Foreldraráð skal skipað 5 – 7 foreldrum. Ráðið kýs sér ritara.
2. Ráðið skal leitast við að tryggja tengsl foreldra við starf æskulýðsnefndar og vera henni til aðstoðar og ráðgjafar.
3. Foreldraráð og æskulýðsnefnd skulu í upphafi starfsárs halda sameiginlegan fund og a.m.k. einn fund þar að auki á hverju starfsári.
4. Fundargerð skal rituð á hverjum fundi og lesin á næsta fundi.

 

 

 

 

 

 

Merking: