Hlutverk laganefndar er að kosta kapps um að lög félagsins og starfslýsingar séu sem vandaðastar og þjóni sem best markmiðum félagsins á hverjum tíma. Nefndin getur átt frumkvæði að lagabreytingum og sé þess óskað veitir hún stjórn og félagsmönnum aðstoð við gerð tillagna um lagabreytingar.

 

Netfang nefndarinnar: laganefnd@sorli.is

Formaður Atli Már Ingólfsson 866 0073 atli@landlogmenn.is
  Stefanía Sigurðardóttir    
  Darri Gunnarsson    
  Hafdís Arna Sigurðardóttir    

 

Starfslýsing fyrir laganefnd samþykkt 2009:

  1. Laganefnd skal skipuð þremur mönnum.
  2. Hlutverk nefndarinnar er að kosta kapps um að lög félagsins og starfslýsingar séu sem vönduðust og þjóni sem best markmiðum félagsins á hverjum tíma. Nefndin getur átt frumkvæði að lagabreytingum og sé þess óskað ber henni að veita stjórn og félagsmönnum aðstoð við gerð tillagna um lagabreytingar.
Merking: