Hlutverk laganefndar er að kosta kapps um að lög félagsins og starfslýsingar séu sem vandaðastar og þjóni sem best markmiðum félagsins á hverjum tíma. Nefndin getur átt frumkvæði að lagabreytingum og sé þess óskað veitir hún stjórn og félagsmönnum aðstoð við gerð tillagna um lagabreytingar.

 

Netfang nefndarinnar: laganefnd@sorli.is

Laganefnd starfsárið 2019 - 2020

  • Hafdís Arna Sigurðardóttir, formaður
  • Darri Gunnarsson
  • Stefanía Sigurðardóttir

Starfslýsing fyrir laganefnd samþykkt 2009:

  1. Laganefnd skal skipuð þremur mönnum.
  2. Hlutverk nefndarinnar er að kosta kapps um að lög félagsins og starfslýsingar séu sem vönduðust og þjóni sem best markmiðum félagsins á hverjum tíma. Nefndin getur átt frumkvæði að lagabreytingum og sé þess óskað ber henni að veita stjórn og félagsmönnum aðstoð við gerð tillagna um lagabreytingar.
Merking: