Yfirlýsing frá stjórn Hestamannafélagsins Sörla

Yfirlýsing 

Síðustu daga hefur verið fjallað opinberlega um skráningu árangurs í 100 metra skeiði á félagsmóti hjá Sörla í mars 2023. Um var að ræða þriðja og síðasta mótið í vetrarmótaröð Sörla (Sjóvámótaröðinni). Mótin fara fram á beinni braut og eru hugsuð sem áhorfendavæn fjáröflunarmót þar sem félagsmenn geta komið saman og sýnt hesta sína, fyrst og fremst sér og öðrum til skemmtunar. Á fyrstu tveimur vetrarmótunum er aðeins einn dómari en á því þriðja eru þrír dómarar. Á mótunum eru ekki fótaskoðunarmenn eða annar búnaður skoðaður og ekki fer fram nein áverkaskoðun. Mótin á vetrarmótaröðinni/Sjóvámótaröðinni uppfylla ekki skilyrði laga LH eða FEIF um keppnir og teljast því ekki lögleg mót til skráningar á árangri í tímagreinum, ólíkt öðrum og stærri mótum.

*Á mótsdegi skapaðist umræða milli formanns mótanefndar Sörla og eins keppanda annars vegar og formanns mótanefndar og yfirdómara mótsins hins vegar  um það hvort hægt væri að hafa skeiðkeppnina löglega. Var tekið jákvætt í það og taldi yfirdómari mótsins að skeiðkeppnin væri lögleg, m.a., þar sem hlaupagæslumanni var bætt við. Þær upplýsingar komust til skila til þess keppanda sem síðar vann 100 metra skeiðið.

Nokkrum dögum eftir að mótinu lauk kannaði þessi sami keppandi hjá mótanefnd Sörla hvort búið væri að senda inn niðurstöður í greininni. Svo var ekki og  var brugðist við fyrirspurninnni af sjálfboðaliða hjá félaginu. Viðkomandi áttaði sig ekki á því á þeim tíma að mótið taldist ekki löglegt. Af þeirri ástæðu telur stjórn Sörla að það hafi samrýmst hlutverki framkvæmdarstjóra og starfsfólks LH að leiðrétta skráninguna. Mistök höfðu verið gerð sem okkur þykir afar leitt og viljum við benda á að ekki sé við neinn að sakast enda allir að gera sitt allra besta.

Eins og flestir vita eru hestamannafélög líkt og önnur íþróttafélög að langmestu leyti rekin af fórnfúsum sjálfboðaliðum sem af áhuga og velvild gefa tíma sinn til starfsemi félagasamtaka/íþróttafélaga. Við hjá Sörla erum heppin með okkar frábæru sjálfboðaliða og kunnum þeim öllum bestu þakkir fyrir allt framlag þeirra í þágu félagsins. Án þeirra væri ekkert félag og engir viðburðir. Sjálfboðaliðar í starfi eru ekki endilega fagmenntaðir, þeir hafa mismikla reynslu og þekkingu en eru tilbúnir til að verja dýrmætum tíma sínum og orku til félagsmála.

Í tilvísaðri umræðu hefur verið fjallað um störf Hinriks Sigurðssonar, sviðsstjóra afreks- og mótamála LH sem jafnframt gegnir starfi yfirþjálfara Sörla. Þar sem efni umræddra greina snýr bæði að tilteknu móti hjá Sörla og að yfirþjálfara félagsins telur stjórn Sörla rétt að koma því á framfæri að félagið ber fullt traust til Hinriks. Hann hefur starfað sem yfirþjálfari Sörla frá haustinu 2020 við góðan orðstír. Frá upphafi hefur Hinrik sinnt starfi sínu með metnað og fagmennsku að leiðarljósi. Stjórn Sörla hefur lagt áherslu á að vera leiðandi og til fyrirmyndar í hestaíþróttastarfi og hefur aðkoma Hinriks að starfseminni vegið mjög þungt í þeim árangri sem náðst hefur. 

Sjórn Sörla hefur enga skoðun á skráningu árangurs eða fjölda dómara á öðrum mótum sem vitnað hefur verið til í skrifum undanfarna daga. Félagið treystir einfaldlega þeim aðilum sem um það sjá til þess að fjalla um þau mál.

Hvað varðar hestamannafélagið Sörla, starfsmann og sjálboðaliða þess er þessu máli að fullu lokið. *Háttsemi allra sem að þessu tiltekna móti komu, hvort sem um er að ræða dómara, sjálfboðaliða eða keppenda, í ljósi allra aðstæðna og þess sem aðilar töldu á mótsdegi, er að mati stjórnar mjög skiljanleg.

Stjórn Hestamannafélagsins Sörla í Hafnarfirði

*Stjörnumerktur texti sýnir hvar viðbótartexta hefur verið bætt í fyrri yfirlýsingu, sem stjórn telur rétt að skýra, eftir að hafa fengið frekari upplýsingar um atvik málsins.