Starfslýsing fyrir Laganefnd

Samþykkt á aðalfundi 2019 

Samþykkt á aðalfundi 2019

  1. Laganefnd skal skipuð þremur mönnum.

  2. Hlutverk nefndarinnar er að kosta kapps um að lög félagsins séu sem vönduðust og þjóni sem best markmiðum félagsins á hverjum tíma. Nefndin getur átt frumkvæði að lagabreytingum og sé þess óskað ber henni að veita stjórn og félagsmönnum aðstoð við gerð tillagna um lagabreytingar.

Að öðru leiti fer starfslýsing nefndarinnar eftir lögum félagsins.