Starfslýsing fyrir Lávarðadeild

Samþykkt á aðalfundi 2019 

Samþykkt á aðalfundi 2019

  1. Samanber 18. gr. í lögum Hestamannafélagsins Sörla.

  2. Lávarðadeild skipa allir fyrrverandi formenn félagsins, enda séu þeir enn félagar.

  3. Deildin komi saman minnst einu sinni á ári. Hún skiptir með sér verkum og kýs sér formann og ritara til eins árs í senn. Formaður boðar til funda.

  4. Stjórn félagsins getur leitað til lávarðadeildarinnar með málefni sem hún telur henta, t.d. siðamál, fjár- og eignamál og ágreiningsmál. Einnig getur deildin átt frumkvæði að tillögugerð til stjórnar.

Að öðru leiti fer starfslýsing nefndarinnar eftir lögum félagsins.