Starfslýsing fyrir Stjórn Hestamannafélagsins Sörla

(Samþykkt á aðalfundi 2009) 

Samþykkt á aðalfundi 2019

  1. Stjórn Sörla hefur yfirstjórn á öllum nefndum, deildum og ráðum félagsins svo og rekstri og fjárfestingum þess.
  2. Formaður skal ekki sitja í stjórn nefnda, ráða eða deilda félagsins.
  3. Stjórnin skiptir með sér verkum þegar eftir aðalfund í samræmi við lög félagsins.
  4. Gjaldkeri skal samræma tekjur og gjöld deilda,ráða og nefnda þannig að um hallalausa áætlun verði að ræða. Gjaldkeri skal hafa aðgang að upplýsingum til að geta fylgst með því að tekjur og gjöld séu samkvæmt áætlun. Stjórnin skal samþykkja ofangreindar áætlanir.
  5. Gjaldkeri sér um innheimtu félagsgjalda. Hann hefur sér bankareikning og hefur einn prókúru á honum.
  6. Firmakeppni er á vegum stjórnar.
  7. Stjórnin skal halda fundi með nefndum, ráðum og deildum svo og almenna félagsfundi svo oft sem þurfa þykir.
  8. Fundargerð skal rituð á hverjum fundi og lesin á næsta fundi. Útdrættir fundargerða skulu birtir á vefsíðu félagsins.